Jsme Land-product a.s., společnost zabývající se obchodem se zemědělskými komoditami na tuzemském i zahraničních trzích a souvisejícími doplňkovými službami. Naše společnost byla založena v roce 2000 s cílem obchodovat se zemědělskými plodinami. Snažíme se spolupracovat s lokálními zemědělci a podporovat je našimi doplňkovými službami s cílem získávat kvalitní zemědělskou produkci, kterou můžeme nabídnout našim obchodním partnerům. Mezi nejvýznamnější obchodní partnery naší společnosti patří Sladovny Soufflet ČR, kdo

Dnes se zaměřujeme primárně na obchod s ječmenem, pšenicí a kukuřicí a v menší míře slunečnicí, prosem, ovsem a hrachem. V souvislosti s obchodem se zemědělskými plodinami zajišťujeme i posklizňové služby, jako sušení, čištění a uskladnění plodin. Disponujeme sušičkou zemědělských plodin značky Stela a vlastní laboratoří pro testování vzorků plodin. Vedle obchodu se zemědělskými komoditami se zaměřujeme na dopravu, kde nabízíme přepravu zemědělských plodin a jiných sypkých nákladů, přepravu motorové nafty a práce s teleskopickými manipulátory.