Obchod s komoditami

Hlavní činností společnosti je obchodování se zemědělskými komoditami, a to především s ječmenem sladovnickým, pšenicí jak potravinářskou určenou pro mlýny tak krmnou na výrobu krmných směsí a kukuřicí. V menším míře se společnost zabývá obchodováním se slunečnicí, prosem, hrachem, ovsem. Mezi hlavní partnery společnosti Land-product a.s. patří Sladovny Soufflet ČR,

Doprava

Naše společnost se primárně zaměřuje na přepravu obilnin a v menší míře ostatních sypkých materiálů. Pro přepravu využíváme nákladní vozy značky MAN. Dále nabízíme přepravu nadměrného nákladu, pro kterou máme k dispozici podvalníky o rozměrech 2,4 x 8 metrů a 2,6 x 12 metrů. Disponujeme rovněž cisternou na přepravu motorové nafty a teleskopickými manipulátory s výškou zdvihu 13,5 a 9,5 metrů s možností nasazení paletizačních vidlí a lopaty pro nakládání sypkých materiálů.

Kontaktní osoba pro dopravu: Ing. Jiří Dvořák, tel. 605297902

Další služby

Nabízíme posklizňové služby v podobě sušení, čistění a skladování zemědělských plodin. K sušení používáme kontinuální šachtovou sušičku německé značky Stela. Pro znečištěné obilniny nabízíme čištění, kdy se plodiny prosévají přes vhodná síta, která jsou vybrána podle druhu znečištění. Při vysokém znečištění je možné čistící cykly opakovat. Celkově disponujeme cca 40 500 tunami skladovacích kapacit v závislosti na druhu plodin a jejich vlastnostech. Pro skladování plodin používáme sila o kapacitě 36 000 tun a podlažní sklady o kapacitě 4 500 tun.

Kontaktní osoba pro sušení, čištění a skladování: Ing. Jiří Dvořák, tel. 605297902

Naše společnost se rovněž zabývá prodejem osiv, chemických postřiků a hnojiv.

Kontaktní osoba pro prodej osiv, chemických postřiků a hnojiv: Vlastislav Kalus ml., tel. 731184204